ورود
...v
آهنگ Bad Liar از Imagine Dragons
2

مرتضی خیّر
آهنگ Bad Liar از Imagine Dragons

کد: 4646 تاریخ ارسال: 11:23 1401/11/23 دسته‌بندی: عمومی MP3 تعداد نمایش/دریافت: 132

( 8.11 مگابایت ) دانلود

متن آهنگ دروغگوی بد

Hush, my dear, it’s been a difficuال سختی رو گذروندیم عزیز من
And terrors don’t prey on innocent victims
و شکارچی ها به شکار بی گناه رحم نمیکنند
Trust me, darlin’, trust me, darlin
بهم اعتماد کن ، عزیزم ، بهم اعتماد کن عزیزم ( حرفمو باور کن )
It’s been a loveless year
سال بدون عشقی بوده
I’m a man of three fears
من یه مردم که از سه چیز میترسه
Integrity, faith and crocodile tears
کمال ، ایمان و اشک تمساح ریختن ( الکی گریه کردن )
Trust me, darlin’, trust me, darlin’
بهم اعتماد کن ، عزیزم، بهم اعتماد کن عزیزم

(So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see
پس به چشم هام نگاه کن ( چشم هام ) ، بهم بگو تو چی می بینی ( میبینی )
(Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams
یه بهشت بی نقص از شکاف بیرون میزنه (شکاف)
I wish I could escape it, I don’t wanna fake it
ای کاش میتونستم ازش فرار کنم، من نمیخوام وانمود کنم
Wish I could erase it, make your heart believe
کاشکی میتونستم پاکش کنم، کاری کنم که قلبت باورش کنه

But I’m a bad liar, bad liar
اما من یه دروغ گوی بدم ، دروغگوی بد
Now you know, now you know
و حالا تو می دونی، حالا تو می دونی
I’m a bad lìar, bad lìar
که من یه دروغگوی بدم، دروغگوی بد
Now you know, you’re free to go
حالا که اینو می دونی ، تو آزادی بری (ترکم کنی)

?all my dreams never mean one thing
همه ی رویاهای من همیشه یک معنی نداشت؟
?Does happiness lie in a diamond ring
آیا خوشحالی تو یه حلقه ی الماس هست؟
(در اینجا lie in به معنی قرار داشتن است)
Oh, I’ve been askin’ for
اوه میخواستم بپرسم
Oh, I’ve been askin’ for problems, problems, problems
میخواستم در مورد مشکلامون بپرسم ، مشکلات ، مشکلات
I wage my war, on the world inside
من با دنیای درونم در جنگم
I take my gun to the enemy’s side
من اسلحه ام رو به سمت دشمن نشونه گرفتم
(Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin
اوه میخواستم بپرسم
Oh, I’ve been askin’ for (Trust me, darlin’) problems, problems, problems
اوه میخواستم در مورد مشکلاتمون بپرسم ، مشکلات مشکلات

(So look me in the eyes (Eyes), tell me what you see (You see
پس به چشم هام نگاه کن ( چشم هام ) ، بهم بگو تو چی می بینی ( میبینی )
(Perfect paradise (—Dise), tearin’ at the seams (Seams
یه بهشت بی نقص از شکاف بیرون میزنه (شکاف)
I wish I could escape it, I don’t wanna fake it
ای کاش میتونستم ازش فرار کنم، من نمیخوام وانمود کنم
Wish I could erase it, make your heart believe
کاشکی میتونستم پاکش کنم، کاری کنم که قلبت باورش کنه

But I’m a bad lìar, bad lìar
اما من یه دروغ گوی بدم ، دروغگوی بد
Now you know, now you know
و حالا تو می دونی، حالا تو می دونی
I’m a bad liar, bad liar
که من یه دروغگوی بدم، دروغگوی بد
Now you know, you’re free to go
حالا که اینو می دونی ، تو آزادی بری (ترکم کنی)

I can’t breathe, I can’t be
نمی تونم نفس بکشم، نمی تونم باشم … (نمی تونم توو این دنیا باشم)
I can’t be what you want me to be
نمیتونم چیزی باشم که تو می خوای باشم
Believe me, this one time Believe me
باورم کن، این یک بار باورم کن

But I’m a bad liar, bad lìar
اما من یه دروغ گوی بدم ، دروغگوی بد
Now you know, now you know
و حالا تو می دونی، حالا تو می دونی
I’m a bad liar, bad lìar
که من یه دروغگوی بدم، دروغگوی بد
Now you know, you’re free to go
حالا که اینو می دونی ، تو آزادی بری (ترکم کنی)

Oh-oh-oh
Please believe me, Please believe me
لطفا باورم کن، لطفا باورم کندانلود نسخه‌های قدیمی‌تر:

#

لینک مستقیم:
http://harbarg.com/f/1Cw

لینک پیش نمایش:


مرتضی خیّر 6 ماه پیش

سلام
آهنگ زیبایی بود 

مسئولیت محتوای فایل‌ها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و هربرگ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت.
Tim McMorrisIt's a beautiful day