ورود

خانه‌ی پیشنهادی تسلا

خانه‌ی پیشنهادی تسلا که انرژی خورشیدی روی سقف آن ماشین تسلا را شارژ می‌کندخانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 529 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
T Sroof Tuscan - tesla

خانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 207 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
section hero march - tesla

خانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 81 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
section-roof-march - tesla

خانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 108 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
T-Sroof-Slate - tesla

خانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 190 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
T-Sroof-TexturedGlass - tesla

خانه‌ی پیشنهادی تسلا با سقف انرژی پاک ( 440 کیلوبایت )

دسته بندی: صنعت و نوآوری - 18:25 1396/10/29
T-Sroof-SmoothGlass - teslaمسئولیت محتوای فایل‌ها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشرکننده است و هربرگ هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن نخواهد داشت.