ورود
v
Afghan health needs ( 59 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 08:57 1398/08/17
مشکلات صحی افغانها

زندگی باید کرد... ساده و آرام ( 1824 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 12:40 1398/07/29
زندگی باید کرد... ساده و آرام

video 2018 10 18 11 14 07 ( 6.55 مگابایت )

دسته بندی: عمومی - 13:30 1398/07/20

ایستگاههای فضائی و سفرهای کیهانی در قرآن ( 210 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 23:03 1398/07/08

تأیید علمی منشأ حیات در قرآن ( 368 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 23:02 1398/07/08

کیهان، سیستمی 9 بعدی ( 148 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 23:01 1398/07/08

جن موجودي كه از نو بايد شناخت ( 214 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 21:21 1398/07/08

بررسی جایگاه انسانهای پیشین و انسان امروزی ( 1023 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 18:55 1398/07/08

انگیزه و پیشینه نویسندگی ( 196 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 21:43 1398/07/07
فهرست نوشته هایم در وب و لینک آنها در آکادمیا

A Modern Model for the Universe ( 548 کیلوبایت )

دسته بندی: عمومی - 20:18 1398/07/07
مدلی مدرن برای کیهان یا شکل کیهان در قرآن

آخرینبعدی987654321صفحه 1 از 9قبلیاولین